POUTNOV         Úvodní strana       


            Seznam P           


Pauten
Karlovy Vary
                                                                                        před 1710,1731 - 1909
 • Jiří Kfelíř ze Zákšova
 • Daniel Ričl z Brandenbachu
 • Jindřich Václav Brand z Brandfenfelsu
 • Anna Marie z Brandfenfelsu
 • Jiří Brand z Brandfenfelsu
 • Jan Friedrich Lochman z Paliče
 • královská komora
 • Valentin Schindl z Hirschfeldu
 • rod z Hirschfeldu
 • Václav Mária Schindl z Hirschfeldu
 • Jan Ott z Ottilienfeldu
 • Karel Ott z Ottilienfeldu
 • poutnovští sedláci
 • Johann Weiss
 • Karel Ott z Ottilienfeldu
 • Jan Knoll
 • Emanuel Fleissner z Wostrowitz
 • Egid Sölch
 • Vojtěch hrabě Deym ze Stříteže
 • Albrecht Dejm ze Stříteže
 • Ferdinand Dejm ze Stříteže
 • Alfréd vévoda Beaufort-Spontin
 • Bedřich vévoda Beaufort-Spontin