NOVÉ HOBZÍ          Úvodní strana       


            Seznam N           


Jemnice
                                                                                        před 1710 - 1873 -
  • Maxmilian František rytíř z Donína
  • František Antonín hrabě z Donína
  • Josef František hrabě z Donína
  • kr. Fisk
  • Jan Petr rytíř Flick
  • Teresie Erbenová - Flick
  • Jan Maxmilian rytíř Flick
  • Terezie hraběnka Trautmansdorf
  • Alfons markrabě Pallavicini