NEMILKOV          Úvodní strana       


            Seznam N           


Nemilkau, Nemelkau
Klatovy
                                                                                        před 1618 - 1905
 • Petr Suda Lukavský z Řenče
 • Královská komora
 • Don Martin de Hoeffhuert
 • Anna Marie z Donína
 • Jaroslav Koc hrabě z Dobrše
 • Arnošt Gottfried ze Schützenu
 • Maxmiliana Františka hrabě Vratislav
 • Oldřich Ferdinand Convay
 • Adam Záborský z Brlohu
 • Ludvík Mlíčovský
 • Oldřich Fruvein z Podolí
 • Kateřina Khun hrabě z Belasi
 • Antonín Khun hrabě z Belasi
 • Josefína hrabě Althems
 • Josef Enis z atter
 • Josef ml. Enis z atter
 • Martin Schreiner
 • Josef Schreiner
 • Martin Schreiner
 • Adolf Schreiner
 • Gustav Schreiner