<


MLADÁ BOLESLAV          Úvodní strana       


            Seznam M           


               Etikety             


Jungbunzlau
     1.   MĚŠŤANSKÝ
                                                       právo 1334,1601 - 1897, 1898 - 1948
 • Právovárečné měšťanstvo
 • Josef Křikava
 • Vladimír Křikava a Antonín Šembera
 • Vladimír Křikava - dědici (Ivan a Ludmila Křikavové)
 • Akciová společnost
 • Veřejná obchodní společnost
 • JUDr. Ivan Křikava
 • JUDr. Ivan a Ludmila Křikavové
 • Ludmila Křikavová
 • Dušan a Taťána Křikavovi     2.   PANSKÝ
                                                       před 1334/podhradí/,nový 1493 - 1912
 • Jan z Michalovic
 • Petr z Michalovic
 • Jan Michálec z Michalovic
 • Petr z Michalovic
 • Jindřich Kruhlata z Michalovic
 • Mandalena Tovačovská z Michalovic
 • Ctibor Tovačovský z Cimburka
 • Adam Tovačovský z Cimburka
 • Johanka z Krajku
 • Kunrát Kaplíř z Krajku
 • Arnošt Krajíř z Krajku
 • královská komora
 • Adam a Karel Kaplířové z Krajku
 • Markyta a Barbora z Krajku
 • Jiří st. z Lobkovic
 • Bohuslav Jáchym Hasištejnský z Lobkovic
 • Jiří Bedřich hrabě z Hohenlohe
 • královská komora
 • Baron Neuberg
 • Jan princ Thun-Taxis
 • Josef Křikava